På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Energi;Coronavirus" resulterade i 7 frågor och svar

Behöver energiexperten göra besiktning i alla lägenheter i ett flerbostadshus?

Det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen och hur den utförs. Energiexperten får själv bedöma om det krävs besiktning i alla lägenheterna eller om det kan kompletteras med foton och eventuell video invändigt i vissa delar av byggnaden som utförs av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar i vissa lägenheter.

Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Kommer tidsfristen att ändras, för de ägare som fått föreläggande att energideklarera sina byggnader, på grund av coronaviruset?

Boverket ger ägare som får föreläggande, från och med den 23 mars 2020, 90 dagar längre tid att energideklarera de förelagda byggnaderna på grund av coronaviruset. Vidare kommer personalen på Boverkets tillsynsenhet vara tillmötesgående när det gäller att förlänga tidsfristen för ägare som fått föreläggande. Det gäller i de fall det finns byggnader där energiexperten har svårt att besiktiga byggnaden på grund av coronaviruset. Det kan exempelvis vara byggnader inom vården, äldreboenden och skolor. Boverket kommer här att göra bedömningar i det enskilda fallet.

Boverket kan ge förlängd tidsfrist om ägaren kontakta Boverket via e-postadressen:

tillsyned@boverket.se 
Ange diarienumret på ert föreläggande i ämnesraden. Observera att detta gäller enbart för tillsynsärende av energideklarationer.

Dessa förändringar kommer att vara kvar tills Boverket finner att förutsättningarna förändrats.

Är kraven på energideklaration vid försäljning av byggnader ändrade på grund av coronaviruset?

Kravet att det ska finnas en giltig energideklaration när en byggnad säljs är detsamma som tidigare. Det innebär att den som säljer en byggnad ska se till att det finns en giltig energideklaration som kan visas upp och lämnas över till en köpare av en byggnad.

Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Om köparen har begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Hur ska man göra en besiktning av ett en- eller tvåbostadshus där det finns boende som är i riskgruppen för coronaviruset?

Utgångspunkten är att energiexperten bedömer omfattningen av besiktningen. Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Ett sätt att utföra en komplett besiktning skulle kunna vara att energiexperten kontrollerar att byggnaden stämmer överens med insända ritningar genom en okulär besiktning utvändigt av byggnaden. Vid en sådan kan även byggnadens skick utvändigt kontrolleras för eventuella åtgärdsförslag. En sådan besiktning skulle kunna kompletteras med till exempel foton och videoupptagning invändigt i byggnaden utförda av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar. Men det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen.

Tillbaka till toppen