På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA. Googles integritetspolicy och Googles användarvillkor tillämpas.

Din sökning på "" resulterade i 16 frågor och svar

Hur länge gäller en energideklaration?

En energideklaration är giltig i tio år.

Byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska alltid ha en giltig energideklaration, det vill säga de ska upprätta en ny energideklaration var tionde år.

Innan ett egnahem säljs ska det ha en energideklaration. En energideklaration som är högst 10 år gammal kan användas om huset säljs flera gånger under 10-årsperioden. Om ett egnahem eller fritidshus hyrs ut ska det ha en energideklaration.

Vem har ansvaret för att energideklaration blir gjord för nyproduktion av egnahem?

Om någon uppdrar åt en byggentreprenör att uppföra en byggnad, är uppdragsgivaren byggherre och därmed skyldig att energideklarera byggnaden inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Säljer uppdragsgivaren byggnaden inom tvåårsgränsen är han skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten.

Om byggentreprenören köper mark och bygger färdigt byggnaden och därefter säljer den, är byggentreprenören byggherre och skyldig att energideklarera byggnaden vid försäljningstidpunkten. I detta fall deklareras byggnaden vid försäljning och energideklarationen gäller i tio år. Det blir därför inte aktuellt med en energideklaration efter två år.

Behöver energiexperten göra besiktning i alla lägenheter i ett flerbostadshus?

Det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen och hur den utförs. Energiexperten får själv bedöma om det krävs besiktning i alla lägenheterna eller om det kan kompletteras med foton och eventuell video invändigt i vissa delar av byggnaden som utförs av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar i vissa lägenheter.

Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Kommer tidsfristen att ändras, för de ägare som fått föreläggande att energideklarera sina byggnader, på grund av coronaviruset?

Boverket ger ägare som får föreläggande, från och med den 23 mars 2020, 90 dagar längre tid att energideklarera de förelagda byggnaderna på grund av coronaviruset. Vidare kommer personalen på Boverkets tillsynsenhet vara tillmötesgående när det gäller att förlänga tidsfristen för ägare som fått föreläggande. Det gäller i de fall det finns byggnader där energiexperten har svårt att besiktiga byggnaden på grund av coronaviruset. Det kan exempelvis vara byggnader inom vården, äldreboenden och skolor. Boverket kommer här att göra bedömningar i det enskilda fallet.

Boverket kan ge förlängd tidsfrist om ägaren kontakta Boverket via e-postadressen:

tillsyned@boverket.se 
Ange diarienumret på ert föreläggande i ämnesraden. Observera att detta gäller enbart för tillsynsärende av energideklarationer.

Dessa förändringar kommer att vara kvar tills Boverket finner att förutsättningarna förändrats.

Är kraven på energideklaration vid försäljning av byggnader ändrade på grund av coronaviruset?

Kravet att det ska finnas en giltig energideklaration när en byggnad säljs är detsamma som tidigare. Det innebär att den som säljer en byggnad ska se till att det finns en giltig energideklaration som kan visas upp och lämnas över till en köpare av en byggnad.

Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration innan köpet av en bostad eller lokal. Om köparen har begärt att få en energideklaration av säljaren men inte fått det har köparen rätt att inom sex månader efter tillträdet upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Hur nära ett bostadshus får man uppföra ett vindkraftverk?

Det finns inga generella riktlinjer för avstånd från vindkraftverk till bostäder. Myndigheterna bedömer vilket avstånd som är lämpligt utifrån faktorer som ljud, skuggor och landskapsbild på varje plats. Det finns riktvärden för buller och skuggeffekt. Under prövningsprocessen bestäms de villkor som ska gälla för varje enskild etablering. Läs mer om vindkraftens lokaliseringsförutsättningar i vindkraftshandboken och om prövningsprocessen på vindlov.se.

Hur ska man göra en besiktning av ett en- eller tvåbostadshus där det finns boende som är i riskgruppen för coronaviruset?

Utgångspunkten är att energiexperten bedömer omfattningen av besiktningen. Energiexperten ska kunna verifiera de uppgifter byggnadens ägare lämnat om byggnadens energianvändning och temperaturreglerade area (Atemp) och i övrigt säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Energiexperten ska även säkerställa att anpassade och kostnadseffektiva rekommendationer om åtgärder kan lämnas till hur byggnadens energianvändning kan effektiviseras.

Ett sätt att utföra en komplett besiktning skulle kunna vara att energiexperten kontrollerar att byggnaden stämmer överens med insända ritningar genom en okulär besiktning utvändigt av byggnaden. Vid en sådan kan även byggnadens skick utvändigt kontrolleras för eventuella åtgärdsförslag. En sådan besiktning skulle kunna kompletteras med till exempel foton och videoupptagning invändigt i byggnaden utförda av byggnadens ägare enligt energiexpertens anvisningar. Men det är alltid energiexperten som avgör omfattningen av besiktningen.

Vilka skyldigheter har kommunen att informera mig om samråd av en översiktsplan för vindkraft?

Kommunen är inte skyldig att ta kontakt direkt med alla som bor i kommunen. Kommunen ska däremot ge tillfälle att delta i samrådet till kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av översiktsplanen. I plan- och bygglagen använder man begreppet "beredas tillfälle till samråd". Kommunen kan hålla samrådsmöten där man kan se och ge synpunkter på förslaget till översiktsplan. Kommunen kan också presentera förslaget på sin webbplats, vid seminarier, i lokaltidningar, i lokalradion, på skolor, på bibliotek och på andra platser.

Sidansvarig: Webbredaktionen