På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA. Googles integritetspolicy och Googles användarvillkor tillämpas.

Din sökning på "" resulterade i 80 frågor och svar

Vem bestämmer vilka regler som ska tillämpas under övergångstiden, de äldre eller de nya reglerna?

Ändringar av Boverkets byggregler innehåller ofta övergångsbestämmelser. Det är byggherren som inom "övergångstiden" väljer i fall det är de äldre eller de nya bestämmelserna som ska tillämpas. Byggherren kan inte välja att bara i vissa delar tillämpa de äldre bestämmelserna för att sedan i vissa andra delar tillämpa de nya bestämmelserna. Det handlar om "hela paketet" med äldre regler eller "hela paketet" med nya regler.

Det är självfallet viktigt att byggnadsnämnden ger byggherren möjlighet att göra detta val. Det måste vara tydligt vilka regler som ska tillämpas. Det måste vara klarlagt i ett mycket tidigt skede.

Hur definieras ett fritidshus i bygglagstiftningen?

Det saknas en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I plan- och bygglagstiftningen finns inte kriterier för hur mycket och ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som fritidshus. I avsaknad av närmare definition av en term i huvudförfattningarna eller i BBR hänvisar Boverket i avsnitt 1:6 BBR till den betydelse som anges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.

I TNC 95 står det att med fritidshus avses Småhus som inte är inrättat för helårsboende. 

Läs om vilka krav som gäller för fritidshus på sidan fritidshus.

Vad är skillnaden mellan att det skrivs kan och bör i allmänna råd?

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Allmänna råd är alltså rekommendationer oavsett om de innehåller kan eller bör. I språket kan nog en del uppfatta det som att det finns en nyans mellan kan och bör. Men juridiskt är båda rekommendationer.

Varför ska jag upprätta en energideklaration?

För att kunna visa att kraven på låg energianvändning (högst 88 procent av vad som krävs enligt Boverkets byggregler, BBR) och om sökanden sökt energibonus (högst 56 procent av vad som krävs enligt BBR) är uppfyllda.

Energideklarationen visar vilken energianvändning byggnaden har och den ska skickas in med ansökan om utbetalning till länsstyrelsen.

Vid vilken tidpunkt prövas tröskelvärdena på 10 miljoner euro och 20 miljoner euro?

Enligt EU:s bestämmelser i den så kallade gruppundantagsförordningen, som ligger till grund för det långsiktiga investeringsstödet, får stödet uppgå till högst 10 miljoner euro per byggnadsprojekt. Dessutom gäller att de totala kostnaderna inte får överstiga 20 miljoner euro för samma byggnadsprojekt.  

Det är den växelkurs som gäller vid länsstyrelsens beviljandebeslutet som är avgörande.

Kan jag placera en friggebod var jag vill på tomten?

Friggeboden ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Om du placerar boden närmare gränsen mot granne än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. En friggebod får inte placeras närmare allmän plats än 4,5 meter. Exempel på allmän plats är gata, gång- och cykelväg, park eller natur.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Nej. I plan- och bygglagen står att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är tveksam.

Tillbaka till toppen