På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Byggande av bostäder" resulterade i 79 frågor och svar

Får alla ändringar av BBR ett BFS-nummer?

BFS är förkortningen av Boverkets författningssamling. Boverkets föreskrifter och allmänna råd ingår i Boverkets författningssamling. Det innebär att alla regler som ges ut av Boverket får ett BFS nummer. Den ursprungliga BBR fick alltså ett BFS-nummer och därefter har alla ändringar av BBR fått BFS-nummer.

För att titta på nu aktuell lydelse av BBR och även äldre lydelser av BBR, gå gärna in på Boverkets webbplats under Lag och rätt. Där kan man söka i Boverkets författningssamling och få fram alla olika lydelser av BBR.

När man ska hänvisa till BBR är det lämpligt att använda sig av BFS nummer. Det räcker att hänvisa till grundförfattningen som för Boverkets byggregler är BFS 2011:6, och då gäller även alla ändringar som gjorts av den. Vill man av pedagogiska skäl vara tydligare kan man lägga till "med ändringar". Vill man hänvisa till BBR:s lydelse vid en viss tidpunkt, så lägger man även till BFS-numret för den sista ändringen.

När kan man ansöka om utbetalning i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande?

När byggnadsprojektet har färdigställts, det vill säga när det finns ett slutbesked eller ett interimistiskt slutbesked. Projektet måste färdigställas inom två år räknat från påbörjandet. I anslutning till färdigställandet ska en energideklaration upprättas på beräknade värden. En ansökan om utbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter att projektet färdigställts.

Vilken metod kan man använda för att ta fram den faktiska hyran för olika lägenheter, när man vet vad normhyran för projektet är i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande?

Normhyra är ett administrativt instrument som utvecklats i Hyresmarknadskommittén och som numera har bred tillämpning på bostadshyresmarknaden. Hyresmarknadskommittén är ett samarbets- och tvistlösningsorgan för Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Normhyresverktyget är framtaget för att åstadkomma en produktionsneutral hyressättning genom att låta hyressättningen utgå från ett relativt värde. Oavsett lägenhetsstorlek är kök, toalett och badrum de dyraste rummen att både bygga och underhålla. Produktionskostnaden per kvadratmeter blir därför högre för små lägenheter i jämförelse med större. För att få en mer rättvis fördelning av hyran mellan mindre och större lägenheter görs därför en omräkning av den faktiska kvadratmeterhyran till en tänkt lägenhet om 3 rum och kök på 77 kvadratmeter boarea (normlägenheten). Den beräknade hyran kallas för normhyra och uttrycks i kronor per kvadratmeter och år. 

Det förekommer flera normhyrestabeller på marknaden. En vanligt förekommande beräkningsmetod års 1991 års metod. Det är den metod som Boverket rekommenderar i första hand. Beräkningsmetoden finns på www.boverket.se under Bidrag & garantier.  

Tillbaka till toppen