På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Din sökning på "Byggande av bostäder" resulterade i 79 frågor och svar

Kan man få investeringsstöd för bostäder som byggs med tidsbegränsat bygglov i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande?

Ja, om man uppfyller villkoren för stödet i övrigt. Då ska den förbindelse som gäller under femton år för till exempel normhyra, förmedlingsprinciper och användningssätt, i stället gälla under bygglovets längd. Vid tidsbegränsade bygglov ska inte stödbeloppet reduceras, utan det är endast villkorstiden som ska vara densamma som giltighetstiden för det tidsbegränsade bygglovet. Till exempel om det tidsbegränsade bygglovet är på tio år gäller villkoren för stödet under tio år. Om det tidsbegränsade bygglovet förlängs med fem år ska stödmottagaren anmäla detta till länsstyrelsen som sedan omprövar beslutet på så sätt att villkorstiden utökas med de fem åren.

Vad är huvudentreprenörsansvar i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande?

Huvudentreprenörsansvaret innebär att huvudentreprenören för ett bygge är ansvarig för att se till att alla regler och avtal följs på ett bygge, även av underentreprenörer. Den sökande ska till ansökan om stöd skicka med en handling som styrker kravet på att den som utför arbetet tar ett huvudentreprenörsansvar som motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtal.

Hur bedömer man kravet på viss högsta normhyra när det gäller kooperativ hyresrätt i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande?

Kravet på viss högsta normhyra ska även omfatta värdet av hyresgästens egen insats i form av en schabloniserad nettoränta, dvs. ränta med hänsyn taget till ränteavdrag. Ränta bör vara tillämplig bankränta. För kooperativ hyresrätt får man tänka på att banken inte har någon säkerhet.

Normhyran ska anges per kvadratmeter boarea per år inklusive värdet av egen insats. Om vi som exempel har en lägenhet på 70 kvadratmeter med en hyra på 1 400 kr/kvm/boarea/år och betalar en insats på 200 000 kronor med en bankränta på 5 procent blir värdet av egen insats: 200 000 × 5 % = 10 000 – 30 % ränteavdrag = 7 000 kronor per år dvs. 100 kronor per kvadratmeter boarea. Hyran blir därefter 1 400 + 100 = 1 500 kr/kvm/boarea/år. 

Måste hyran för varje enskild lägenhet ligga under eller överensstämma med högsta tillåtna normhyra i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande?

Nej, det räcker att normhyran för projektet som helhet inte överstiger maxnivån. Vid fastighetsägarens och hyresgästorganisationens förhandlingar om hyra är det vanligt med vissa korrigeringar för olika bruksvärdesfaktorer (olika lägenhetsspecifika faktorer). Exempel på sådana bruksvärdesfaktorer är läge inom huset, balkong och utsikt. Avsteg från normhyran kan därför behöva göras för enskilda lägenheter, men hyresnivån för projektet som helhet får inte överstiga högsta tillåtna normhyra.

Som exempel kan tas ett femvåningshus i Stockholm (högsta tillåtna normhyra 1 550 kr/kvm/boarea/år). På varje våning finns bl.a. en tvåa på 60 kvadratmeter. Normhyresberäkningen enligt 1991 års metod säger att den lägenheten får ha en högsta hyra på 8 220 kr/månad. Önskemålet från sökande och Hyresgästföreningen är att kunna variera hyresnivån för olika våningsplan utifrån att normalt sett är det mer attraktivt med en lägenhet högre upp i huset jämfört med längre ner. Femte våningsplanet får en hyra som är tre procent högre och bottenplanet får en motsvarande sänkning. Tvåan på våning fem får då en månadshyra på 8 467 kronor medan tvåan på bottenplan får en månadshyra på 7 973 kronor. Den totala hyresintäkten för projektet blir därmed densamma som om tvåorna haft lika månadshyror.   

Går det att få etappvisa utbetalningar i stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande om man har ett stort byggnadsprojekt med flera byggnader?

Om ett byggnadsprojekt avser flera etapper kan sökanden begära att varje etapp handläggs som ett projekt. Sökanden måste då göra en ansökan för varje etapp/projekt och länsstyrelsen fattar ett beslut per etapp. Då kan man få etappvisa utbetalningar alltefter varje enskilt område/etapp färdigställs. Etappindelningen måste vara tydlig och klart avgränsad, till exempel genom att en byggnad i taget färdigställs och inflyttning sker.

Hur definieras begreppet "bostad"?

Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

Tillbaka till toppen