Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 24 frågor och svar
 • Behöver den avskiljbara sängplatsen (sovalkoven) på entréplanet i bostäder med flera plan, ha fönster?

  I bostäder i flera plan behöver den avskiljbara sängplatsen, sovalkoven, inte ha fönster mot det fria. Enligt Terminologicentrum, TNC 95, är en sovalkov en mindre avskild del av ett rum. Enligt Nationalencyklopedin är en sovalkov en avskild, fönsterlös mindre del av ett rum.

 • Får kommunen betala ut bidraget direkt till hantverkaren utan att först fråga mig om jag är nöjd med anpassningen?

  Får kommunen betala ut bidraget direkt till hantverkaren utan att först fråga mig om jag är nöjd med anpassningen? Jag beviljades bostadsanpassningsbidrag förra året för att anpassa mitt badrum. Jag gav kommunen fullmakt att betala entreprenören med beviljat bidrag. Jag tyckte det lät smidigt i stället för att kommunen först skulle betala bidraget till mig och jag därefter till entreprenören. När jag ringde entreprenören i går för att klaga på en sak så blev han förvånad och sa att han trodde att jag var nöjd eftersom kommunen hade betalat honom i förrgår. Men borde inte kommunen ha frågat mig först om jag var nöjd?

  Boverket anser att en kommun alltid ska höra med sökanden om han eller hon är nöjd med anpassningen innan kommunen betalar entreprenörens faktura. Och detta även när kommunen som i ditt fall har fått fullmakt att betala bidraget till entreprenören. Det är vanligt att kommuner tar på sig att som fullmäktig både beställa och betala arbetet. Ofta har kommunerna färdiga blanketter för detta och det brukar inte framgå mer i detalj vad fullmakten egentligen omfattar mer än att just beställa arbetet och att betala entreprenören. Det är lämpligt att sökanden ser till att det i fullmakten står att sökanden måste tillfrågas innan utbetalning sker. Detta eftersom betalningen ju är sökandens viktigaste påtryckningsmedel om arbetet inte blir utfört till belåtenhet.

 • Får toalett/badrum ligga i direkt anslutning till kök i en bostad?

  Boverkets byggregler, BBR, har inga regler om hur rum får placeras i förhållande till varandra. I BBR finns istället en generell regel som säger att bostäder ska dimensioneras, disponeras, inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

 • Hantverkaren som kommunen valde är dålig. Vad kan jag göra?

  Det är du själv som har avtal med hantverkaren. Därför får du klaga hos hantverkaren. Om hantverkaren inte rättar till problemet kan du söka information hos Konsumentverket.

  Om kommunen har haft fullmakt från dig att ordna åtgärden, måste kommunen rimligen anses ha ett visst ansvar även fortsatt. Kommunen bör då åtminstone ge dig hjälp och råd enligt den serviceskyldighet som följer av förvaltningslagen.

 • Hur definieras begreppet "bostad"?

  Med bostad avses, enligt Terminologicentrum, TNC, hus, lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. En bostad kan antingen vara permanentbostad eller fritidsbostad. Enligt TNC är en permanentbostad en bostad som nyttjas för ett stadigvarande bruk.

 • Hur definieras en studentbostad i Boverkets byggregler?

  En studentbostad definieras i Boverkets byggregler, BBR, som en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola. Definitionen gäller när man tillämpar reglerna i BBR.

 • Hur stort ska ett rum vara för att räknas som ett rum?

  I Boverkets byggregler, BBR, finns det inte något krav eller någon regel, som anger att ett rum ska ha en golvarea med ett visst antal kvm. När det gäller frågan om hur bostäder benämns, till exempel 2 rum och kök, finns detta i lägenhetsregistret på Lantmäteriets webbplats, www.lm.se.

 • Kan jag begära ut en allmän handling från Boverket?

  Du har rätt att ta del av Boverkets allmänna handlingar som är offentliga. Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen. Om du vill ha mer än nio sidor kopierade får du betala en avgift. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och för de följande sidorna 2 kronor per sida. Avgiftens storlek bestäms i avgiftsförordningen (1992:191).

  Boverkets allmänna handlingar hittar du i diariet. Du kan också vända dig till Boverkets registratur, registraturen@boverket.se.

 • Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss?

  Jag bor i en villa med badrum och sovrum på övervåningen. Jag har börjat få svårt att ta mig upp för trappan och undrar om jag kan få bostadsanpassningsbidrag för en trapphiss?

  Boverket svarar inte på denna typ av frågor, det vill säga om bidrag kan beviljas i enskilda fall. Du söker bostadsanpassningsbidraget hos din kommun som också ska pröva din ansökan och fatta beslut, det vill säga skriftligen ta ställning till om du kan få något bidrag för exempelvis en trapphiss.

  Blir du missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Eftersom det alltså är kommunen som ska ta ställning till din ansökan är det bäst att du vänder dig dit med din fråga. Här hittar du en sida med länkar till alla kommuners information om bostadsanpassningsbidrag.

  Boverket är tillsynsmyndighet över hur kommunerna handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Till oss kan enskilda vända sig med klagomål på hur kommunen har handlagt ansökan. Det kan till exempel handla om att handläggningstiden varit för lång eller att man inte är nöjd med kommunens bemötande. Boverket prövar däremot aldrig om kommunen borde ha beviljat bidrag för en viss åtgärd eller om den har beviljat för lite i bidrag.

  I Boverkets webbhandbok om bostadsanpassningsbidrag kan du skaffa information om vad som krävs för att bidrag ska beviljas och om hur ärenden ska handläggas.

 • Kan jag kräva att kommunen ställer upp och fixar alla kontakter och beställer arbetet?

  Kan jag kräva att kommunen ställer upp och fixar alla kontakter och beställer arbetet? Jag har blivit beviljad bostadsanpassningsbidrag för olika åtgärder i min villa. Nu har kommunen sagt att det i första hand är jag själv som ska ta kontakt med hantverkare och beställa arbetet. Jag har dock mycket att göra med heltidsjobb och familj och vill att kommunen ställer upp och fixar allt i mitt namn.

  I första hand är det du som sökande som ska kontakta hantverkare och beställa arbetet och sedan, när arbetet är klart, betala med det bostadsanpassningsbidrag som kommunen betalar ut till dig. Kommunen har visserligen en serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (1986:223) men om du själv klarar av att ta dessa kontakter har kommunen inte någon skyldighet att gå så långt som att i egenskap av fullmäktig beställa arbetet för din räkning. Att du har mycket att göra påverkar inte detta.

  Här hittar du information om din roll och kommunens roll.

Sidansvarig: Webbredaktionen