På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Teman för Boverksdagarna 2021

Granskad:

Huvudtemat för Boverksdagarna 2021 är En samhällsbyggnadssektor i förändring. Under konferensen kan du välja mellan fyra olika områden: Människors ändrade beteenden, Boverket och omvärlden, Klimatförändringarna och Digitaliseringen. Du kan också hoppa mellan olika teman.

Människors ändrade beteenden

Vad händer med människors beteenden? Fortsatt distansarbete efter pandemin vilket ger byggnader med mer flexibel användning, till exempel kontor som blir bostäder. Allas rätt till bostad kan kännas som ett slitet mantra men bygger på att kunna balansera marknads- och samhällsintresse (en svensk modell). Det byggda beståndet och dess framtida funktion förändras vilket leder till ändrat förhållningssätt i regelverket. En större rörlighet på arbetsmarknaden innebär utflyttning från städer till landsbygd. Nybyggnad på landsbygd ökar och leder till ökat bostadsbyggande. Offentliga rummets betydelse ändras, grön infrastruktur blir allt viktigare.

 • Möjligheternas byggregler
 • Prejudikat i PBL – ny praxis från MÖD
 • Så skapar vi en schystare projektkultur
 • Verktyg som bidrar till färre fel, brister och skador
 • Folkets hus 2.0: Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden!
 • Workshop - Folkets hus 2.0: Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden!

Boverket och omvärlden

Det är valår 2022 och det innebär oväntade politiska lösningar samtidigt som samhället förändras i allt snabbare takt, digitalisering och klimatförändring påverkar vår omvärld liksom det osäkra läget i världspolitiken. Boverket står inför nya uppdrag som kan komma snabbt.

 • Barn som rättighetsbärare i samhällsbyggnadsprocessen
 • Segregation och diskriminering på bostadsmarknaden
 • New European Bauhaus
 • Ett ramverk för nationell planering
 • Socialt hållbar bostadsförsörjning
 • Ladda hemma ja, men hur?

Klimatförändringarna

Klimatpåverkan har stor betydelse för resursanvändning av det byggda beståndet, rätten till bostad är inte självklar längre. Sverige satsar på export av klimatsmarta och hållbara stadslösningar och arbetar ständigt med ökade krav på miljöhänsyn när det gäller upphandling och inköp. Större andel förnyelsebar energi behöver tas i bruk, elnätet behöver byggas om vilket påverkar planeringen i kommunerna. Klimatförändringar kräver kreativa och innovativa lösningar.

 • Klimatanpassning – hur hantera det oväntade?
 • Klimatdeklarationer – nya regler 2022
 • Ny klimatdatabas gör det lättare att klimatdeklarera
 • Att hantera miljökvalitetsnormer vid planläggning
 • Grönskande städer och samhällen

Digitaliseringen

Vi befinner oss i startskedet av digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. En ökad efterfrågan på digitala tjänster samtidigt som administrationen ökar för att anpassa till regelverk som GDPR, tillgänglighet, informationssäkerhet. Digitalt arbetssätt och behov av digitala verktyg ökar i och med automatisering av arbetssätt där till exempel E-signering, digital ärendehantering och digitala byggregler är exempel på utveckling i samhällsbyggnadssektorn.

 • En obruten digital samhällsbyggnadsprocess
 • Digitalisering skapar möjligheter inom region- och översiktsplanering
 • Första steget mot digitalisering av riksintressen – en vision för informationsstruktur
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen