Får barnen plats i framtidens städer? En konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering

Datum: 20 mars 09:00 - 16:30 Plats: Auditoriet Moderna museet/ArkDes, Exercisplan 4, Stockholm Arrangör:ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium och  Nätverket BUMS,
Får barnen plats i framtidens städer är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Den tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik.
Barn som leker på lekplats. Foto: Johnér Bildbyrå
Foto: Johnér Bildbyrå

Våra samhällens förmåga att ge barn och unga möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll och de utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer.

Under de närmaste tio åren ska vi planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Vi står därmed inför ett vägval, där stadsplanering kan främja eller missgynna barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Innehåll

En nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Vi tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Hur gör de i andra länder? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?

Från programmet:

  • Historiskt och nutida perspektiv på svensk stadsplanering för barn
  • Inspel om den goda investeringen för en jämlik folkhälsa av att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga
  • Emma Adbåge, författare till den Augustvinnande boken "Gropen", ger oss ett barnperspektiv på lek och rörelse
  • Barnombudsmannen, Riksarkitekten och Skolverket medverkar
  • Landskapsarkitekt Annemieke Fontein från Rotterdam stad berättar om hur de omsätter sin strategi för en barnvänligare stad med särskilt fokus på arbetet att öka storleken och addera mer grönytan till stadens skolgårdar.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

Anmälan

Konferensen är nu fullbokad.

Logotyper till arrangörer av konferensen.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej