Presseminarium om bostadsbyggande – nu och framåt

Bostadsbyggandet ökar i Sverige, men trots att det byggs mycket så byggs det inte tillräckligt. Onsdagen den 22 juni bjöd Boverket in till ett presseminarium om bostadsbyggande och goda livsmiljöer. Under seminariet presenterade Boverket också en reviderad byggbehovsprognos. Presseminariet går att se i efterhand.

Att se samhället ur ett helhetsperspektiv är en förutsättning för hållbart samhällsbyggande. Detta är inte minst viktigt när det behöver byggas mycket. Boverket arbetar på flera sätt för ett ökat bostadsbyggande. Bland annat arbetar myndigheten med fortlöpande analyser om hur bostadsmarknaden fungerar, ur många olika perspektiv.

Programpunkter under presseminariet:

  • Generaldirektör Janna Valik hälsar välkommen
  • Reviderad byggbehovsprognos – Bengt J Eriksson, analytiker
  • Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt – Peter Karpestam, nationalekonom
  • Vad är "social housing"? Erfarenheter från andra EU-länder – Ulrika Hägred, expert
  • Rätt tätt vid förtätning av städer och orter – Mirja Ranesköld, planeringsarkitekt
  • Gör plats för barn och unga – Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt

Datum: 22 juni 2016
Plats: Stockholm

Se seminariet i efterhand

Boverkets presseminarium webbsändes och går att se i efterhand: http://edge.media-server.com/m/p/vs8zh9j7

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej