Käytettävyys

Kaikkien ihmisten täytyy voida osallistua yhteiskunnan toimintaan samanlaisilla ehdoilla. Rakennusten tulee olla yhtä hyvin täyden liikuntakyvyn omaavien kuin esimerkiksi pyörätuolin, rollaattorin tai kävelykepin käyttäjien käytettävissä.

Myös näkö- ja kuulovammaisten tai muista aistiongelmista kärsivien täytyy voida toimia rakennetussa ympäristössä.

Rakennusten käytettävyydestä on säädetty useissa laeissa.

Ruotsi on sitoutunut juridisesti YK:n yleiskokouksen päätökseen toimintorajoitteisten ihmisten oikeuksista. Ruotsin kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö sekä Asuntoviraston rakennusohjeet noudattavat yleiskokouksen päätöstä.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen