Laeista yleisohjeisiin

Perustuslait

Ruotsilla on neljä perustuslakia. Ne ovat muiden lakien yläpuolella. Tämä tarkoittaa, että muut lait eivät saa olla ristiriidassa perustuslakien kanssa.

Lait

Ruotsissa lait säädetään valtiopäivillä. Lakien tarkempi sisältö kuvataan asetuksissa ja määräyksissä.

Asetukset

Hallitus säätää asetukset.

Määräykset

Lait ja asetukset eivät aina riitä. Joskus tarvitaan täsmennyksiä. Silloin laaditaan määräyksiä. Viranomaiset laativat määräykset.

Yleisohjeet

Yleisohjeissa kerrotaan, kuinka lakia, asetusta tai määräystä täytyy noudattaa. Viranomaiset laativat yleisohjeet.

EU

EU vaikuttaa sääntelemiseen Ruotsissa esimerkiksi EU-direktiivien ja EU-asetusten avulla.

EU-direktiivit täytyy ottaa huomioon Ruotsin lainsäädännössä. Siksi Ruotsissa voimassa olevia sääntöjä täytyy muuttaa siten, että ne noudattavat EU-direktiivejä.

EU-asetuksesta tulee sellaisenaan osa Ruotsin lainsäädäntöä. Jos Ruotsissa olisi voimassa sääntöjä, jotka olisivat ristiriidassa EU-asetuksen kanssa, tällaisia sääntöjä ei tarvitsisi noudattaa.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen