Melu

Tutkimusten mukaan melu vaikuttaa ihmisten terveyteen enemmän kuin monet luulevat. Kun suunnitellaan ja rakennetaan oikein, taloista tulee meluttomia.

Liikenteen eli autoliikenteen, rautateiden ja lentokoneiden aiheuttama melu on yleisintä. Myös naapurit ja teollisuus voivat aiheuttaa melua.

Kuka tekee mitäkin?

Kaavoitus- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa kaavoituksesta.

Lääninhallitus tarkastaa kunnan tekemän kaavoituksen.

Asuntovirasto antaa määräyksiä ja seuraa tavoitteiden toteutumista.

Työympäristövirasto (Arbetsmiljöverket) on vastuussa työympäristöissä esiintyvästä melusta.

Kansanterveysvirasto (Folkhälsomyndigheten) työskentelee melun terveyteen liittyvien näkökohtien parissa.

Lääkintäkenraali toimii melun aiheuttamien terveysvaarojen estämiseksi puolustusvoimissa.

Meri- ja vesistövirasto (Havs- och vattenmyndigheten) torjuu melua vesiympäristöissä.

Kuluttajavirasto (Konsumentverket) tarkastaa tuotteita.

Luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket) ohjaa ympäristölainsäädännön soveltamista.

Merenkulkulaitos (Sjöfartsverket) pyrkii vähentämään merenkulun vaikutuksia.

Kuljetusvirasto (Transportstyrelsen) myöntää lupia liikenteelle.

Etujärjestö SKL (Sveriges kommuner och landsting) pyrkii lisäämään luottamus- ja virkamiesten tietoisuutta melusta.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen