På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boarrásat

Riegádedje ollu máná 1940-logu gaskamuttus.
Dat mánát leat dál dan agis

gos eanemusat mannet penšuvdnii.
Dat mearkkaša ahte boahtá
šaddat eanet boarrásit olbmot Ruoŧas
daid lagamuš jagiid.

Olbmot ellet maid guhkibut dál go ovdal.
Jagi 2050 rehkenastá
ahte olbmot badjel 85 jagi
boahtá leat duppal nu olus.
Eanet boares olbmot bissut ruovttuin.
Sáhttet oažžut ruovttobálvalusa ja iežá doarjaga.
Danin njeaidá maid dikšoorohatlohku boarrásiidda.

Dorvoorohagat ja senioraorohagat
leat nu gohččoduvvon gaskaorohathápmi
dábálaš orruma
ja erenoamáš orruma gaskkas.
Dorvoorohagat ja senioraorohagat
eai gáibit doarjjamearrádusa sosiálabálvaluslága jelgii.

Tillbaka till toppen