På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Radon

Radon lea gássa
mii gávdno lunddolaččat áimmus,
eatnamis ja čázis.
Jus radonmearri viesus
dehe bargosajis leat allat
de sáhttá leat várra dearvvašvuhtii.
Radon sáhttá dagahit geahpesborasdávdda.

Radon orohagain sáhttá boahtit
eatnamis dálu vuolde ja birra,
huksenávdnasiin,
čázis mii geavahuvvo dállodoalus.

Mihtidit lea áidna vuohki
váldit sealvái jus lea radona viesus.
Don sáhtát oažžut veahki mihtidit du gielddas.

Jus radona boahtá huksenávdnasis
galggat bearráigeahččat vái áibmu molsušuvvá dávjá lanjain.
Dávjá lea doarvái
dahkat áibmomolsuma buoret.
Iežá vuohki lea lávgadit
seinniid alitbetoŋggain
radontahpetain.

Jus radona boahtá eatnamis
galggat gokčat ráguid ja iežá ráiggiid
dálu vuođđohuksehusas.

Jus radona boahtá dállodoalločázis
de lea doarvái bidjat radonsirrema.
Go bidjá ollu áimmu čáhcái
rádonsirremii
stuorra oassi radonas jávká.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen