Orohatdoaimmahaga birra

Orohatdoaimmahat lea eiseváldi
mii bargá áššiiguin
got pláne servodaga,
huksema ja orruma.

Mii bargat earret iežá
čállimis neavvuid ja
ja bearráigeahččat vai visot čuvvot plána- ja huksenlága.

Mii addit maid stáhtalaš doarjaga
ja iskat áššiid min guovllus.

Mii čuovvut plána- ja huksenlága,
osiid birasnjuolggadusas
ja maid orrunbajásdoallanlága
go mii bargat.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen