Ternimata

Ternimatonge si maj pharo
te len jekh kher adžes.
Maj but sar dopaš anda e themske komuni phenen
ke ža tsera khera si len e ternimatonge.

Doša khaj kodo si maj but:
Ža tsera khera si ande komuni.
Ža tsera tsine khera si.
Kodol khera so si, si ža kuč.
Kodol khera so si, si ža bare e ternimatonge.
Šuše khera si kote
khaj ternimata či kamen te trajin.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen