Situatsia pe kheresko marketi

Boverket kerel jekh rodipe
khaj bušol Bostadsmarknadsenkäten -anketa pe kheresko marketi.
Atunči mangas e komunen
te phenen sar si e situatsia pe kherengo marketi ande komuna.

Kate š aj te ginaves maj but
pa situatsia pe kherengo marketi
kana si pe kadala grupi:
Ternimata
Studentura
Maj phure
Specialne kherenge formi
Khera manušenge so si neve ando them
Manuš so arakhadžile ande kaver thema trajin maj kaver

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen