Kheresko parujimasko ekonomiako žutipe

Tut khaj si jekh funktsiako nasvalipe
šaj te les ekonomiako žutipe pe kheresko parujipe khatar čiri komuna.
Šaj te les kodo ekonomiako žutipe pe parujimata
so tut trobuj te avel o kher kerdo mišto pala tute,
sar eksemplo te les tele progura,
paruves e vana (badkaret) pe jekh dušo
vaj te šos jekh rampo paša vudar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen