Pa Boverket

Boverket si jekh themeski organizatsia
khaj kerel buči pušimatonca pa
sar te planulij pe o them,
vazdipe thaj trajipe.

Ame keras buči bute bučansa sar
te skirisaras reguli thaj kaver skirimata
thaj las sama te inkren pe kaver pala plan- och bygglagen –planosko thaj vazdimasko zakono.

Ame das vi themesko žutipe thaj ekonomia
thaj keras rodimata ande amare buča.

Ame inkras amen pala zakonura plan- och bygglagen,
uni kotora anda miljöbalken
thaj pa zakono pa bostadsförsörjningslagen
kana ame keras buči.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen