På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Näin se toimii kun haethaan rakenusluppaa

Tässä saatat lukea kuinka
se toimii ette hakea rakenusluppaa.

1. Kysy rakenuslautakunnalta jos tarttet rakenusluppaa

Jos haluat tietää
jos sie saatat tarttea rakenusluppaa
sie piät ottaa yhteyttä rakenuslautakunnan kans
siinä kunnassa missä talo seisoo.
Jos rakenuslautakunta pittää
ette sie tarttet rakenusluvan,
sie piät tehhä hakemuksen.

2. Lähätä sisäle hakemus ja kaikki tokymentit

Sie haet rakenusluvan
kunnan rakenuslautakunnalta.
Hakemus pittää olla kirjotettuna.
Hakemus pittää sisältää net tiot,
riitinkit ja kaikki tokymentit
mitä kunta tarttee ette se
saattaa hoitaa hakemusta ja ottaa päätöksen.

3. Rakenuslautakunta tekkee ensi tarkistuksen

Kaikhiin ensimäiseks rakenuslautakunta
tarkistaa jos sie toela tarttet rakenusluppaa.
Net tarkistavat kans
jos kaikki tokymentit on mukana.

Jos et ole lähättäny kaikki tokymentit
rakenuslautakunta tahtoo sulta
ette täyentää hakemuksen,
siis ette lähättää net tokymentit jokka puuttuvat.

4. Sie saat vasthaanotto toistuksen

Kun rakenuslautakunta pittää
ette sinun hakemus on valmis
sillon rakenuslautakunta pittää lähättää sulle vasthaanotto toistuksen.
Vasthaanotto toistus sisältää tietoja
kuinka pitkhään se saapi kestää
ennen kun rakenuslautakunta päättää rakenusluvasta.
Siinä pittää kans seisoa kuinka sie saatat valittaa päätöstä.

5. Näin rakenuslautakunta hoitaa sinun rakenuslupa hakemusta

Kun haet rakenusluppaa
rakenuslautakunta tutkii
jos on olemassa detaljisuunitelmaa
eli alueen sääntöjä
jokka koskevat sinun rakenusta.
Ja jos net siinä taphauksessa
antavat sulle oikeuen rakentaa sitä mitä haluat rakentaa.

Rakenuslautakunta tutkii kans muun muassa
jos rakenuksela on hyvä muoto ja färi
ja jos se on käytettävänä henkilöile joila on toiminanheikkous.

Sie piät saa rakenusluvan päätöksen
viimisthään 10 viikkoa jälkhiin
kun olet jättäny sisäle valhmiin hakemuksen.

Rakenuslautakunta pittää välistä
kysyä esimerkiks krannilta ja orkanisasjuunilta
mitä net pitävät rakenuksesta.

6. Rakenuslautakunta päättää sinun rakenusluvasta

Kun olet saanu rakenusluvan
sinun krannit saavat ilmotuksen
ette sie olet saanu rakenusluvan.
Niilä on sitten kolme viikkoa aikaa
ette valittaa päätöstä.

Ilmotus päätöksestä
tullee kans avishiin.

Se mennee valittaa päätöstä
viikon aijan jälkhiin kun se tullee avishiin.

Jos ei kukhaan ole valittanu päätöstä
sillon rakenuslupa päätös astuu voimhaan.
Se merkittee ette ei kukhaan saata valittaa päätöstä.

Jos rakenuslautakunta sannoo ei
sinun hakemuksheen rakenusluvasta
sie saatat valittaa päätöstä lääninhallituksheen.
Lääninhallitus saattaa sillon valita
ette muuttaa kunnan päätöstä eli sanoa ei sinun valituksheen.

Sinun rakenuslupa loppuu jällaamasta
jos et ala rakentamhaan kahen vuen sisälä,
eli jos et ole valmistanu rakenuksen viien vuen sisälä.

Sie et saa alottaa rakentamista
ennen kun olet saanu staarttition rakenuslautakunnalta.

7. Rakenuslautakunta pittää teknisen neuvottelun

Kun rakenuslautakunta on sanonu joo sinun rakenusluvale
rakenuslautakunta pittää usseimiten yhen kokouksen
mitä kuttuthaan tekniseks neuvotteluks.
Teknisessä neuvottelussa
tet puhutta kuinka sie piät suunitella ja orkaniseerata työn.

Jos ei tartte yhtään teknistä neuvottelua
rakenuslautakunta pittää antaa sulle staarttition
jo kun saat päätöksen rakenusluvasta,
eli niin hoppua kun maholista sen jälkhiin.

8. Sie saat staarttition

Kun olet saanu sinun staarttition
sie saatat alkaa rakentamhaan.
Jos sie alat rakentamhaan ilman staarttitietoa
sinun saattaa olla pakko maksaa rahasumman.

9. Rakenuslautakunta tekkee työpaikka vierailun

Jälkhiin kun olet saanu sinun staarttition
rakenuslautakunta pittää vieraila työpaikkaa.
Rakenuslautakunta kirjottaa protokollan vierailusta.

10. Rakenuslautakunta pittää loppuneuvottelun

Rakenuslautakunta pittää usseimiten loppuneuvottelun
kun projekti on lopetettu.
Se pruukaa tapahtua jos teilä on ollu teknistä neuvottelua aiemin.

Loppuneuvottelu piethään usseimiten siinä paikassa
missä sie olet rakentanu.
Loppuneuvottelussa menthään läpi muun muassa
kuinka rakenus on seuranu tarkistussuunitelmaa
ja kuinka rakentaminen on seuranu staarttitietoa.

Rakenuslautakunta tutkii kans
jos net tulevat saattamhaan antaa sulle loppupäätöksen.

11. Sie saat lopulisen tion

Rakenuslautakunta antaa sulle loppupäätöksen
kun olet näyttäny
ette sie olet tehny kaikki mitä sie piit tehhä.

Sie et saa alkaa käyttämhään rakenusta
ennen kun sie olet saanu loppupäätöksen.

Tillbaka till toppen