Remu

Tutkimus näyttää
ette remu vaikuttaa ihmisitten terhveytheen,
useamin kun moni uskoo.
Suunittelemalla ja rakentamalla oikeala tavala
mennee luoa hyviä taloja ilman remua.

Tavalisiin remu on trafiikki,
siis tiet, rautatiet ja lento.
Krannit ja intystriit saattavat kans remuta.

Kukas tekkee mitä?

Lääninhallitus tarkistaa kunnan suunittelua.

Asuntovirasto kirjottaa määräyksiä ja seuraa ylös tavotheita.

Arbetsmiljöverket (Työmiljöönvirasto) on vastuussa työmiljöön remusta.

Folkhälsomyndigheten (Kansanterhveysvirasto) työskentellee remun terhveys aspektitten kans.

Generalläkaren (Jeneraalilääkäri) toimii vasthaan puolustusvoimitten terhveyenriskiä.

Havs- och vattenmyndigheten (Meri- ja vesivirasto) hoitaa vesimiljöön remun.

Konsumentverket (Kuluttajavirasto) valvoo tuotheita.

Naturvårdsverket (Luononsuojeluvirasto) ohjaa miljöökaaren sovelusta.

Sjöfartsverket (Merenkulkuvirasto) pyrkii minimeeraamhaan laivaliikentheen vaikutukset.

Transportstyrelsen (Liikenehallitus) kokkee liikenteen lupia.

Etujärjestö, SKR, Sveriges kommuner och regioner (Ruottin kunnat ja maakäräjät), on aktiivisesti töissä remukysymyksen kans suhteessa henkilöitten kans jokka on luottamustehtävissä ja virkamiehitten kans.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen