פֿײַער

ווען עס קונט צו דער סכּנה פֿון פֿײַער דאַרף מען פּלאַנירן פֿאַר איר אין פֿאַרויס פֿון אַ בויונג.
די וווינונג-אַדמיניסטראַציע האָט כּללים פֿאַר ווי אַזוי מע זאָל בויען עפּעס פֿײַער-באַוואָרנט.
די דאָזיקע כּללים זאָלט איר פֿאָלגן אויב איר וועט בויען עפּעס פֿון ס'נײַ אָדער פֿאַרענדערן אַ בנין.

מע מוז אויך זאָרגן פֿאַר אַ שוין געבויטן בנין אויף אַ גוטן אופֿן כּדי צו פֿאַרהיטן פֿײַער.

פֿאַר יעדער קאַמין זאָל מען לאָזן אַ קוימען-קערער טאָן אַ קאָנטראָל פֿון פֿײַער-שיץ פֿון צײַט צו צײַט

דערצו זאָל מען קערן קאַמינען פֿון צײַט צו צײַט.

יעדער קאָמונע באַשליסט אַלײן ווי אָפֿט פֿאַרשײדענע מין קאַמינען זאָלן געקערט ווערן.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen