קאָאָפּעראַטיװע געדונגענע דירה

אַ קאָאָפּעראַטיװע געדונגענע דירה איז אַ וווינונג-פֿאָרעם װוּ אַ פֿאַרײן דינגט אָדער האָט אַ בנין אײגנס. די מיטגלידער פֿונעם פֿאַרײן דינגען די דירות בײַם פֿאַרײן.

ווען איר קלײַבט זיך אַרײַן צאָלט איר אַן אײַנצאָל צום פֿאַרײן, אַ מטבע. איר וועט צוריקקריגן דעם אײַנצאָל ווען איר

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen