וווינונג-רעכט

אַ וווינונג-רעכט איז אַ וווינונג-פֿאָרעם וווּ איר זענט אַ מיטגליד אין אַ וווינונג-רעכט-פֿאַרײן,
וואָס האָט אַ דירות-הויז אײגנס. יעדער מיטגליד האָט אַן אײגענע דירה.

איר קענט פֿאַרקויפֿן אַ וווינונג-רעכט אויפֿן וווינונג-מאַרק, אָבער דער פֿאַרײן דאַרפֿט מאַכן שלום מיטן קויפֿער.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen