דער איי־פֿ ווירקט אויף דער פּלאַנירונג

דער איי־פֿ ווירקט אויף פּלאַנירונג. דער איי־פֿ ווירקט אויף דער פּלאַנירונג אין שוועדן
אויף פֿאַרשיידענע אופֿנים. צום בײַשפּיל האָבן איי־פֿ-דירעקטיוון און איי־פֿ-פֿאַראָרדענונגען, וועגן דער נאַטור-סבֿיבֿה, געווירקט אויף שוועדישער פּלאַניר-לעגיסלאַציע.

די כּללים פֿון נאַטור-סבֿיבֿה-שיץ זײַנען אַ וויכטיקער טייל פֿון די נאַטור-סבֿיבֿה-לעגיסלאַציע פֿונעם איי־פֿ. דאָס מעגט זײַן וויכטיק פֿאַר דער פּלאַנירונג.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen