אַטעפֿאַל-הײַזער

האָט איר אַן אײנװוינונגסהויז אָדער צװײװוינונגסהויז מעגט איר בויען אַן, אַזוי גערופֿן, אַטעפֿאַל-הויז אויף מאַקסימום 25 קװאַדראַטמעטער.

איר דאַרפֿט ניט קײן לויבעניש צו בויען אָבער איר דאַרפֿט מאַכן אַן אַפּליקאַציע בײַם בויונגסאַמט און באַקומען אַן אָנזאָג פֿון רשות פֿאַר דעם אַז איר הײבט אָן צו בויען.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen