יונגוואַרג

עס איז הײַנט צום שווערסטן פֿאַר יונגוואַרג צו באַקומען אַ וווינונג. איבער פֿיפֿציק פּראָצענט פֿון די קאָמונעס מײנען אַז זײ האָבן ניט גענוג וווינונגען פֿאַר יונגוואַרג.

פֿאַרװאָס? עס זײַנען ניט דאָ גענוג וווינונגען אין די קאָמונעס. עס זײַנען ניט דאָ גענוג קלײנע דירות. די לײדיקע קלײנע דירות זײַנען צו טײַער. די לײדיקע דירות זײַנען צו גרויס פֿאַר ס'רובֿ יונגװאַרג.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen