ספּעציעלע וווינונגען פֿאַר די מיט פֿיזישע שוועריקייטן

עס זײַנען דאָ ווײניקער ספּעציעלע וווינונגען פֿאַר מענטשן מיט פֿיזישע שוועריקייטן, לגבי ספּעציעלע וווינונגען פֿאַר אַלטע.

בערך פֿיפֿציק פּראָצענט פֿון די קאָמונעס מײנען אַז זײ האָבן צו װײניק וווינונגען פֿאַר מענטשן מיט פֿיזישע שוועריקײטן. עס איז געװײנטלעך אַז די קאָמונעס מיט גרויסע שטעט און שטעט מיט אוניווערסיטעט האָבן צו װײניק װוינונגען פֿאַר מענטשן מיט פֿיזישע שװעריקײטן.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen