די סיטואַציע אויפֿן וווינונג-מאַרק

די וווינונג-אַדמיניסטראַציע טוט אַן אַרומפֿרעג, וואָס מען רופֿט די וווינונג-מאַרק-אַנקעטע.
אין דער אַנקעטע לאָזן מיר די קאָמונעס באַשרײַבן די סיטואַציע אויף זײערע וווינונג-מערק.

דאָ קענט איר לײענען װײַטער וועגן דער סיטואַציע אויפֿן וווינונג-מאַרק ווען עס קומט צו די גרופּעס:
יונגוואַרג
סטודענטן
אַלטע
ספּעציעלע וווינונגען
וווינונגען פֿאַר די נײַ-אָנגעקומענע
די וואָס זײַנען געבוירן געוואָרן אין אַן אַנדער לאַנד וווינען אַנדערש

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen