צופּאַסונג-סובװענץ

איר וואָס האָט אַ פֿיזישע שװעריקײט קענט באַקומען אַ צופּאַסונג-סובװענץ פֿון דער קאָמונע. איר קענט באַקומען די סובװענץ פֿאַר צופּאַסונגען איר דאַרפֿט כּדי צו מאַכן די װוינונג גוט פֿאַר דיר, למשל צונעמען שטעלן, פֿאַרבײַטן די װאַנע מיט אַ שפּריץ אָדער אינסטאַלירן אַ ראַמפּע בײַם אַרײַנגאַנג.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen