סובװענץ צו יונדװאַרג-אַקטיװיטעט

ניט שפּעטער ווי דעם 31טן אויגוסט יעדער יאָר קען מען מאַכן אַן אַפֹליקאַציע פֿאַר אַנטװיקלונג-סובװענץ בײַ דער וווינונג-אַדמיניסטראַציע פֿאַר יונגוואַרג-אַקטיװיטעט אין עפֿנטלעכע לאָקאַלן.

די װוינונג-אַדמיניסטראַציע באַשליסט ניט שפּעטער ווי דעצעמבער דאָס זעלביקע יאָר. די וווינונג-אַדמיניסטראַצי קענען געבן דעם סובװענץ צו אַזעלכע זאַכן וואָס וועלן צופּאַסן אַן עפֿענטלעכן לאָקאַל צו יונגװאַרג-אַקטיװיטעטן.

עס איז װיכטיק ניט צו אָנהײבן מיטן פּראָיעקט פֿאַר דעם אַז די וווינונג-אַדמיניסטראַציע באַשליסט וועגן דעם שטיץ.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen