וועגן די וווינונג-אַדמיניסטראַציע

די וווינונג-אַדמיניסטראַציע איז אַן אינסטאַנץ וואָס פֿאַרנעמען זיך מיט פֿראַגעס וועגן ווי אַזוי צו פּלאַנירן די געזעלשאַפֿט, בויונג און וווינונג.

מיר אַרבעטן, למשל, מיט שרײַבן עצות און כּללים און מיר פֿאַרזיכערן זיך אַז יעדער אײנער פֿאָלגט די געזעצן וועגן פּלאַנירונג און בויונג.

מיר באַזאָרגן אויך מיט מלוכישע שטיצן און סובווענצן און פֿאָרשן פֿראַגעס אויס אין אונדזער געביט.

ווען מיר אַרבעטן, פֿאָלגן מיר די געזעצן וועגן פּלאַנירונג און בויונג, אַ טײל פֿונעם נאַטור-סבֿיבֿה-קאָדעקס און אויך דאָס וווינונגפֿאַרזאָרג-געזעץ.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej