Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så här mäter du radon

Granskad:

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra.

  1. Beställ mätdosor. Vissa kommuner hjälper dig med detta. Ta därför kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns en metodbeskrivning som är en vägledning hur radon i bostäder mäts. Mer information om metodbeskrivningen Mätning av radon i bostäder finns via länk i "Relaterad information".

  2. Från det laboratorium där du beställt mätdosor medföljer instruktioner som beskriver var och hur mätdosorna ska placeras. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

  3. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning. Radonmätning för årsmedelvärde görs under eldningssäsongen, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april. Det betyder att mätningen måste påbörjas någon gång mellan 1 oktober - 28 februari. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

    Vid köp eller försäljning av hus kan en så kallad rådgivande korttidsmätning utföras. En korttidsmätning tar ungefär mellan två och tio dygn och är enbart en rådgivande mätning. Den rådgivande korttidsmätningen kan inte användas för något myndighetsbeslut.

  4. Skicka tillbaka dosorna med det medföljande protokollet som du har fyllt i. Swedac har ett register över ackrediterade företag som kan analysera dosorna.

     

  5. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor. Om resultatet visar att årsmedelvärdet är mer än 200 Bq/m3 behöver du utföra radonsänkande åtgärder. Mer information om radonsanering finns via länk i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen