Guide för bygglov (lättläst)

Här kan du läsa om
hur det går till att söka bygglov.

 1. Fråga byggnadsnämnden om du behöver bygglov

  För att få veta
  om du kan behöva bygglov
  ska du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun
  där fastigheten ligger.
  Om byggnadsnämnden tycker
  att du behöver ett bygglov,
  ska du göra en ansökan.

 2. Skicka in ansökan och alla dokument

  Du ansöker om bygglov
  hos byggnadsnämnden i kommunen.
  Ansökan ska vara skriftlig.
  Ansökan ska innehålla de uppgifter,
  ritningar och andra dokument
  som kommunen behöver
  för att kunna arbeta med ansökan och besluta.

 3. Byggnadsnämnden gör en första granskning

  Allra först kontrollerar byggnadsnämnden
  om du verkligen behöver bygglov.
  De kontrollerar också
  om alla dokument finns med.

  Om du inte skickat med alla dokument
  ber byggnadsnämnden dig
  att komplettera ansökan,
  det vill säga att skicka in de dokument som saknas.

 4. Du får ett mottagningsbevis

  När byggnadsnämnden tycker
  att din ansökan är klar
  ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig.
  Mottagningsbeviset innehåller information
  om hur lång tid det får ta
  innan byggnadsnämnden beslutar om bygglov.
  Det ska också stå hur du klagar på beslutet.

 5. Så arbetar byggnadsnämnden med din bygglovsansökan

  När du ansöker om bygglov
  undersöker byggnadsnämnden
  om det finns en detaljplan
  eller områdesbestämmelser
  som gäller för din fastighet.
  Och om dessa i så fall
  tillåter att du bygger det du vill bygga.

  Byggnadsnämnden undersöker också bland annat
  om byggnaden har en god form och färg
  och om den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

  Du ska få bygglovsbeslutet
  senast 10 veckor efter att du skickat in en färdig ansökan.

  Byggnadsnämnden ska ibland
  fråga till exempel grannar och organisationer
  vad de tycker om bygget.

 6. Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov

  När du får ditt bygglov
  får dina grannar ett meddelande om
  att du har fått bygglov.
  De har sedan tre veckor på sig
  att överklaga beslutet.

  Ett meddelande om beslutet
  kommer också in i Post- och Inrikes Tidning.
  Det går att överklaga beslutet
  i fyra veckor efter att det kommer in i tidningen.

  Om ingen överklagar beslutet
  vinner bygglovsbeslutet laga kraft.
  Det betyder att ingen kan överklaga beslutet.

  Om byggnadsnämnden säger nej
  till din ansökan om bygglov
  kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.
  Länsstyrelsen kan då välja
  att ändra kommunens beslut
  eller att säga nej till ditt överklagande.

  Ditt bygglov slutar gälla
  om du inte har börjat bygga inom två år,
  eller om du inte har avslutat bygget inom fem år.

  Du får inte börja bygga
  förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
  Du får inte heller börja förrän fyra veckor efter meddelandet
  har varit i Post- och Inrikes Tidningar.

 7. Byggnadsnämnden håller ett tekniskt samråd

  När byggnadsnämnden har sagt ja till ditt bygglov
  håller byggnadsnämnden oftast ett möte
  som kallas tekniskt samråd.
  På det tekniska samrådet
  pratar ni om hur du ska planera och organisera arbetet.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd
  ska byggnadsnämnden ge dig startbesked
  redan när du får beslutet om bygglov,
  eller så snart som möjligt därefter.

 8. Du får ett startbesked

  När du har fått ditt startbesked och det
  har gått fyra veckor efter meddelandet
  har varit i Post- och Inrikes Tidningar
  kan du börja bygga.
  Om du börjar bygga utan startbesked
  kan du bli tvungen att betala en avgift.

 9. Byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök

  Efter att du har fått ditt startbesked
  ska byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen.
  Byggnadsnämnden skriver protokoll vid besöket.

 10. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd

  Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd
  när projektet är avslutat.
  Det brukar ske
  om ni haft ett tekniskt samråd tidigare.

  Slutsamrådet hålls oftast på den plats
  där du har byggt.
  Under slutsamrådet går ni bland annat igenom
  hur bygget har följt kontrollplanen
  och om bygget har följt beslutet i startbeskedet.

  Byggnadsnämnden undersöker också
  om de kommer att kunna ge dig ett slutbesked.

 11. Du får ett slutbesked

  Byggnadsnämnden ger dig ett slutbesked
  när du har visat
  att du har gjort allt som du skulle göra.

  Du får inte börja använda en byggnad
  förrän du har fått ett slutbesked.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej