Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för bygglov (lättläst)

Granskad:

Här kan du läsa om hur det går till att söka bygglov.

 1. För att få veta om du kan behöva bygglov
  ska du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun
  där fastigheten ligger.
  Om byggnadsnämnden tycker att du behöver ett bygglov,
  ska du göra en ansökan.

 2. Du ansöker om bygglov hos byggnadsnämnden i kommunen.
  Ansökan ska vara skriftlig.
  Ansökan ska innehålla de uppgifter,
  ritningar och andra dokument som kommunen behöver
  för att kunna arbeta med ansökan och besluta.

 3. Allra först kontrollerar byggnadsnämnden
  om du verkligen behöver bygglov.
  De kontrollerar också om alla dokument finns med.

  Om du inte skickat med alla dokument
  ber byggnadsnämnden dig att komplettera ansökan,
  det vill säga att skicka in de dokument som saknas.

 4. När byggnadsnämnden tycker att din ansökan är klar
  ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig.
  Mottagningsbeviset innehåller information
  om hur lång tid det får ta
  innan byggnadsnämnden beslutar om bygglov.
  Det ska också stå hur du klagar på beslutet.

 5. När du ansöker om bygglov undersöker byggnadsnämnden
  om det finns en detaljplan eller områdesbestämmelser
  som gäller för din fastighet.
  Och om dessa i så fall tillåter att du bygger det du vill bygga.

  Byggnadsnämnden undersöker också bland annat
  om byggnaden har en god form och färg
  och om den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

  Du ska få bygglovsbeslutet
  senast 10 veckor efter att du skickat in en färdig ansökan.

  Byggnadsnämnden ska ibland fråga till exempel 
  grannar och organisationer vad de tycker om bygget.

 6. När du får ditt bygglov får dina grannar ett meddelande
  om att du har fått bygglov.
  De har sedan tre veckor på sig att överklaga beslutet.

  Ett meddelande om beslutet
  kommer också in i Post- och Inrikes Tidningar.
  Det går att överklaga beslutet
  i fyra veckor efter att det kommer in i tidningen.

  Om ingen överklagar beslutet
  vinner bygglovsbeslutet laga kraft.
  Det betyder att ingen kan överklaga beslutet.

  Om byggnadsnämnden säger nej
  till din ansökan om bygglov
  kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.
  Länsstyrelsen kan då välja
  att ändra kommunens beslut
  eller att säga nej till ditt överklagande.

  Ditt bygglov slutar gälla
  om du inte har börjat bygga inom två år,
  eller om du inte har avslutat bygget inom fem år.

  Du får inte börja bygga 
  förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden.
  Du får inte heller börja förrän fyra veckor efter meddelandet
  kommit in i Post- och Inrikes Tidningar.

 7. När byggnadsnämnden har sagt ja till ditt bygglov
  håller byggnadsnämnden oftast ett möte
  som kallas tekniskt samråd.
  På det tekniska samrådet
  pratar ni om hur du ska planera och organisera arbetet.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd
  ska byggnadsnämnden ge dig startbesked
  redan när du får beslutet om bygglov,
  eller så snart som möjligt därefter.

 8. När du har fått ditt startbesked och det
  har gått fyra veckor efter meddelandet
  har varit i Post- och Inrikes Tidningar
  kan du börja bygga.

  Om du börjar bygga utan startbesked
  kan du bli tvungen att betala en avgift.

 9. Efter att du har fått ditt startbesked
  ska byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen.
  Byggnadsnämnden skriver protokoll vid besöket.

 10. Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd
  när projektet är avslutat.
  Det brukar ske om ni haft ett tekniskt samråd tidigare.

  Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har byggt.
  Under slutsamrådet går ni bland annat igenom
  hur bygget har följt kontrollplanen
  och om bygget har följt beslutet i startbeskedet.

  Byggnadsnämnden undersöker också
  om de kommer att kunna ge dig ett slutbesked.

 11. Byggnadsnämnden ger dig ett slutbesked
  när du har visat att du har gjort allt som du skulle göra.

  Du får inte börja använda en byggnad
  förrän du har fått ett slutbesked.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen