Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personsuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (309)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4316/20182018-07-13BeredningAB Botkyrkabyggen

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Utveckling av aktivitetsplatser på Eriksbergsåsen 1062 0848

4315/20182018-07-13BeredningAktiebolaget Botkyrkabyggen

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Ett tryggare och mer tillgängligt Tuna 1062 0837

4314/20182018-07-13BeredningHöganäs kommun

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Attraktiv gång- och cykelväg 1062 0832

4313/20182018-07-17BeredningGävle kommun

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4312/20182018-07-13BeredningBänkåsviken Förvalting AB

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Projekt Aktiv Trygghet Nära Dig 2 1062 0846

4311/20182018-07-13BeredningSoltoppen Fastigheter

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Projekt Aktiv Trygghet Nära Dig 1 1062 0839

4310/20182018-07-16BeredningPersonuppgift

Fråga om Bostadsanpassning

4309/20182018-07-16BeredningSIS

Remiss 17285 Femårsöversyn - Betong, Concrete surfaces. Roughness, Betongytor - Ytjämnhet

4308/20182018-07-16BeredningSIS

Remiss 17286 Femårsöversyn - Betong, Measurement of concrete surface blemishes, Betongytor - Kontroll av ytavvikelser

4307/20182018-07-13BeredningAB Svenska Bostäder

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Kv Idholmen Hus 13 och 14 1062 0823

Sidansvarig: Webbredaktionen