Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (817)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
5734/20192019-12-11BeredningSändlista

Direktupphandling, mötesteknik, konsulttjänster

5733/20192019-11-28AvslutadProba samfunnsanalyse

Telefonfråga om investeringsstöd

5732/20192019-12-11BeredningTrafikverket

Fråga om kontaktperson för deltagande i Miljömålsrådets programområde Myndigheter och statliga bolag går före

5731/20192019-12-11BeslutFastighets Aktiebolaget Tage Rejme

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

5730/20192019-12-11BeslutBjuvs församling

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

5729/20192019-12-11BeslutPersonuppgift

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

5728/20192019-12-11BeredningSändlista

Tillsynsärende intygsgivare, BRF Runsten 2 i Haninge

5727/20192019-12-10BeredningWSP Environmental

Remiss, samråd enligt miljöbalken, Selkävaara vindkraftpark, Pajala kommun

5726/20192019-12-09AvslutadPersonuppgift

Fråga om hyressättning av hus på landet

5725/20192019-12-11BeredningSändlista

Avrop från statligt ramavtal, förnyad konkurrensutsättning, Klienter 2019

Sidansvarig: Webbredaktionen