Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (209)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2829/20192019-07-16BeredningKallerstad Arena AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

2828/20192019-07-16BeredningS-Invest Fastighets KB i Linköping

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

2826/20192019-07-15BeredningCare Real NSF III Falkenberg 1 AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

2825/20192019-07-12BeredningSIS

Remiss 18721 Information för byggande och förvaltning, Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 5: Specification for se

2824/20192019-07-02AvslutadPersonuppgift

Fråga om plantering av allergiframkallande arter i offentlig miljö

2823/20192019-07-11BeredningRegion Gotland

Synpunkter på formulering angående hyresgarantier i delegationsordning

2822/20192019-07-12BeredningSändlista

Direktupphandling, Pilot studie Gapminder 2019

2821/20192019-07-12BeredningNaturvårdsverket

Remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk

2820/20192019-07-11BeredningPersonuppgift

Överklagande av tjänstetillsättning

2819/20192019-07-11AvslutadRamboll Sweden AB

Remiss, avgränsningssamråd Utsprångskajen samt Älandsfjärden Härnösands kommun

Sidansvarig: Webbredaktionen