Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (289)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
704/20192019-02-20BeredningSIS

Remiss 18148, Ergonomi

703/20192019-02-20AvslutadUtbildningsdepartementet

Regeringsbeslut I:1, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:15 (2018) inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

702/20192019-02-19BeredningAdvokatfirman Åberg & Co

Remiss, samråd enligt miljöbalken, planerad verksamhet Storforsdeponin, Storfors Storfors 1:189 och Filipstad Kroppa 1:22

700/20192019-02-20BeredningSweco Systems AB

Fråga om qmedel i energiberäkning

699/20192019-02-20BeredningÖstra Göinge kommun

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

698/20192019-02-20BeredningOjiisan AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

696/20192019-02-19BeredningGöteborgs stad

Fråga om krav på fastighetsägare avseende soprum utifrån ändringar i avfallsförordningen

695/20192019-02-19BeredningInternt

Internrevisionens revisionsplan 2019 - 2020

694/20192019-02-19BeredningInternt

Internrevisionens årsrapport VÅ 2018

693/20192019-02-19BeredningSIS

Remiss 18131: Femårsöversyn av SS 236803, Tätskikt - Byggpapp - Fordringar för byggnadsverk, Bitumen felt - Requirements

Sidansvarig: Webbredaktionen