Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (555)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1876/20202020-03-30BeredningSIS

Remiss 19719, Vatten- och avloppssystem, Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalciumkarbonat, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate

1875/20202020-03-30BeredningSIS

Remiss 19725 Plast, Plaströrssystem - Självfallsledningar i mark av termoplast - Metoder för provning av täthet hos tätningar av elastomertyp, Thermoplastics piping systems for underground non-pressur

1874/20202020-03-30BeslutCE-assistans

Fråga om CE-märkning bygghiss

1873/20202020-03-25BeredningKirunabostäder AB

Fråga om modellbaserad verksamhetsutveckling

1872/20202020-03-30BeredningKlövern AB

Begäran om utdrag ur energideklarationsregistret

1871/20202020-03-27AvslutadPersonuppgift

Synpunkter på hållbarhet i styrning av energihushållning i byggnader

1870/20202020-03-30BeslutKamelia

Frågor om investeringsstöd till hyresbostäder

1868/20202020-03-29BeredningPersonuppgift

Fråga om EPC database

1867/20202020-03-27Sekretessmarkerat
1866/20202020-03-27BeredningNaturvårdsverket

Remiss, samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan

Sidansvarig: Webbredaktionen