Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (328)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
3240/20192019-08-19BeredningSäkerhetspartner Norden AB

Fråga om tolkning av Boverkets byggregler, BBR 27 5:531, brandcellsskiljande byggnadsdelar

3239/20192019-08-21BeredningInternt

Beslut om processledare för process 3.6 Hantera garantier och regresser

3238/20192019-08-21BeredningUtredningen om uppföljning av minoritetspolitiken (Ku 2018:05)

Fråga om kontaktperson till utredning, Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik, dir. 2018:86

3237/20192019-08-21BeredningIVL Svenska Miljöinstitutet

Fråga om forskning av nybyggda bostadsområden

3236/20192019-08-21BeredningInternt

Beslut om molntjänst för Planbestämmelsekatalogen – öppet API

3235/20192019-08-20BeredningPersonuppgift

Information om brandfarliga fasader i Stockholm

3234/20192019-08-21BeredningPersonuppgift

Ansökan om behörighet att utfärda intyg angående ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

3233/20192019-08-21BeslutJWH Fastighetsförvaltning AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

3232/20192019-08-21Beslut7BO AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

3231/20192019-08-21AvslutadAnonym

Anmälan om tillsyn, energideklaration

Sidansvarig: Webbredaktionen