Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (817)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
5754/20192019-12-12BeredningMinistry of Regional Development and Public Works

Fråga om Durability of self-closing, harmonised standard EN 16034:2014

5753/20192019-12-12BeredningSIS

Remiss 19262 Brand och räddning, Fasta släcksystem - Komponenter för vattendimsystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för sil- och filterkomponenter, Fixed firefighting systems - Water mist componen

5752/20192019-12-11Sekretessbelagd
5751/20192019-12-12BeredningSIS

Remiss 19269 Innemiljö och energianvändning i byggnader, Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 6: Datakommunikation - Verifieringsmetod, Building automation and control systems

5750/20192019-12-12BeredningTrafikverket

Remiss, järnvägsplan för Nyköpings resecentrum, bandel 506, Nyköpings kommun

5749/20192019-12-12BeredningSvenska Kraftnät

Remiss, samråd enligt miljöbalken, ledningsåtgärder i Rätan

5748/20192019-12-12Sekretessbelagd
5747/20192019-12-12BeredningSändlista

Utskick av enkät om bedömning av bostadsbrist

5746/20192019-12-12AvslutadLänsstyrelsen i Västerbottens län

Fråga om bostadsanpassning, ombyggnad av inomhustrapp

5745/20192019-12-12BeredningFinansdepartementet

Remiss, överklagande av Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av antagandebeslut av detaljplan för Sundholmen Västra, Hammarö kommun

Sidansvarig: Webbredaktionen