Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (289)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
731/20192019-02-19BeredningEDW, European Drinking Water Industrial Alliance

European industry opinion on the revision of the DWD, Drinking Water Directive

730/20192019-02-19BeredningSIS

Remiss 18144, Ergonomi, prEN ISO 11664-1 - Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers, Kolorimetri - Del 1: CIE standard kolometriska observatörer

729/20192019-02-21BeredningBRF Kungsladugårdsgatan 7

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

717/20192019-02-19AvslutadHedén och Co

Fråga om komfortgolvvärme i badrum

710/20192019-02-20BeredningInternt

Dokumentation av Boverkets process för intern styrning och kontroll 2018

709/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt inom verksamhetsavdelning 1

708/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt inom verksamhetsavdelning 2

707/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt inom avdelningen för verksamhetsstöd

706/20192019-02-20BeredningInternt

Delegation av beslutanderätt avseende föreläggande och omprövning av beslut om föreläggande enligt lagen om energideklaration för byggnader

705/20192019-02-20BeredningSIS

Remiss 18146, Ergonomi

Sidansvarig: Webbredaktionen