Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (561)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4396/20192019-10-17Sekretessbelagd
4395/20192019-10-17BeredningVästerfärnebo hembygdsförening

Åberopande av särskilda skäl att påbörja arbete innan beslut om bidrag, Samlingslokal och museum i bygdegård

4394/20192019-10-17BeredningHögsby Bostads AB

Begäran om utdrag ur energideklarationsregistret

4393/20192019-10-02AvslutadInternt

Överenskommelse om mobilt arbete

4392/20192019-10-17BeredningLO

Fråga om statistik om överklaganden av detaljplaner och bygglov

4391/20192019-10-02AvslutadRegeringskansliet Energidepartementet

Utsedd expert till EU:s Energy Performance of Buildings Expert Group

4390/20192019-10-15AvslutadSpringtime-Intellecta

Fråga om klimatanpassning - goda exempel

4389/20192019-10-17BeredningInternt

Rutiner för Malmökontoret

4388/20192019-10-17BeredningPersonuppgift

Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms län beslut om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

4387/20192019-10-17BeredningMiljödepartementet

Inbjudan att nominera experter till utredningen om en översyn av strandskyddet (M2019:01), dir 2019:41

Sidansvarig: Webbredaktionen