Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (434)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1537/20192019-04-17BeredningHavs- och vattenmyndigheten

Remiss, Vägledning för regional vattenförsörjningsplaner

1536/20192019-04-17BeredningSvea Hovrätt

Remiss, byggsanktionsavgift samt föreläggande om ansökan om bygglov för uterum och plank m.m.

1535/20192019-04-17AvslutadInternt

Delegationsbeslut, ställföreträdande avdelningschef och säkerhetschef

1534/20192019-04-15BeredningAuktoriserat Fönsterunderhåll

Fråga om cirkulär ekonomi inom byggbranschen, fönster

1533/20192019-04-17BeredningSIS

Remiss 18385 Luftbehandlingsteknik, Fans - Efficiency classification for fans - Part 5: Jet fans (ISO/DIS 12759-5:2019), Luftbehandling - Fläktar - Effektivitetsklassificering för fläktar- Del 5: impu

1532/20192019-04-17BeredningRambol Sweden AB

Remiss, samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillfällig grundvattenbortledning vid Bromsten. Sökande: Stockholm Vatten och Avfall

1531/20192019-04-17BeredningSIS

Remiss 18384 Geoteknik och geokonstruktioner, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 14:, Geotechnical investigation and testing - field testing - Part 14: Borehole dynamic probing

1530/20192019-04-17BeredningSIS

Remiss 18383, Lås och beslag - prEN 15684, hardware - Mechatronic cylinders - Requirements and test methods, Byggnadsbeslag - Mekatronikcylindrar - Krav och provningsmetoder

1529/20192019-04-17BeredningPersonuppgift

Fråga om kommunal hyresgaranti

1528/20192019-04-17BeredningK-Bostad Heby AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

Sidansvarig: Webbredaktionen