Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (485)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
2137/20192019-05-24BeredningNaturvårdsverket

Remiss, Esbosamråd om förslag till Estlands havsplan

2136/20192019-05-24BeredningJustitiedepartementet

Remiss, 1. Stärkt skydd i hyres- och arrendenämnder för hotade och förföljda personer och skärpt krav för ledamöter i nämnderna, 2. Införande av en preklusionsregel i mål om ändring av hyresvillkor

2135/20192019-05-24BeredningNyköpings kommun

Fråga om CE-märkningar avlopp

2134/20192019-05-17BeredningHandelsbanken

Begäran om utdrag ur energideklarationsregistret

2133/20192019-05-24BeredningFire AB

Fråga om brandklassade hissdörrar

2132/20192019-05-24BeredningPilkington Floatglas AB

Fråga om märkning av byggprodukt

2131/20192019-05-24BeredningFinansdepartementet

Inbjudan till hearing om bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

2130/20192019-05-24BeredningRiksrevisionen

Enkät till myndighetschefen i myndighet som granskats av Riksrevisionens årliga revision 2018

2129/20192019-05-24BeredningSändlista

Tillsynsärende intygsgivare, BRF Trädgårdsmästaren i Ystad

2128/20192019-05-23BeredningPersonuppgift

Synpunkter på äldre eldstäder och vedspisar

Sidansvarig: Webbredaktionen