Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

373/2020

Ärenderubrik:
Beslut om att inleda pilotverksamhet med att digitalisera ärendehanteringen i stödet till Byggemenskaper
Avsändare/ mottagare:
Internt
Status för ärende:
Avslutad
In/Ut datum:
2020-01-20
Organisation:
Informationshantering och administrativt stöd
Handläggare:
Christer Steffen
Tillbaka