Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

1532/2019

Ärenderubrik:
Remiss, samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillfällig grundvattenbortledning vid Bromsten. Sökande: Stockholm Vatten och Avfall
Avsändare/ mottagare:
Rambol Sweden AB
Status för ärende:
Avslutad
In/Ut datum:
2019-04-17
Organisation:
Strategisk planering
Handläggare:
Robert Johannesson
Tillbaka