Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

1171/2020

Ärenderubrik:
Remiss, Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3
Avsändare/ mottagare:
Miljödepartementet
Status för ärende:
Beredning
In/Ut datum:
2020-02-25
Organisation:
Stad och land
Handläggare:
Anders Rimne
Tillbaka