Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (581)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4406/20192019-10-18BeredningÖstersunds tingsrätt

Remiss, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av nytt bioraffinaderi m.m. samt därtill kopplade ändringar av verksamheten vid SCA Östrand, Timrå kommun, Västernorrlands län

4405/20192019-10-18BeredningEskilstuna kommun

Fråga om statistik för bostadsanpassningsbidrag och tillsyn

4404/20192019-10-18BeredningSändlista

Direktupphandling, Moderator och föreläsare arkitektur 2 2019

4403/20192019-10-18Sekretessbelagd
4402/20192019-10-16BeredningSweco Architects AB

Fråga om att informera om rapport, arkitekturprocessen och byggprojektprocessen ur ett cirkulärt perspektiv, BIM

4401/20192019-10-18BeredningÖrumsgården AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4400/20192019-10-18BeredningHIGAB AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4399/20192019-10-18BeredningBostadsrättsföreningen Hovås Hills

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4398/20192019-10-17AvslutadArbetsmarknadsdepartementet

Regeringsbeslut 11:2, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Barnombudsmannen

4397/20192019-10-18Sekretessbelagd
Sidansvarig: Webbredaktionen