Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (654)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
1181/20202020-02-25AvslutadVästerviks kommun

Fråga om markanvändningskarta i en fördjupad översiktsplan, FÖP

1180/20202020-02-25BeredningSIS

Deltagare i sektorforum, bygg

1179/20202020-02-25BeredningStatskontoret

Enkät, undersökning om att förebygga och minska sjukfrånvaron bland statligt anställda kvinnor

1177/20202020-02-26BeredningPersonuppgift

Fråga om tillsynsvägledning enligt PBL

1176/20202020-02-25AvslutadPersonuppgift

Fråga om investeringsbidrag för byggnation av hyreslägenheter, normhyra

1175/20202020-02-26BeredningSändlista

Sammanfattande redogörelse för användningen av statsbidrag till allmänna samlingslokaler, enligt förordningen (2016:1367)

1173/20202020-02-26BeredningSIS

Remiss 19632, Ergonomi EN ISO/CIE 11664-2 - Colorimetry - Part 2: CIE standard illuminants (ISO/CIE DIS 11664-2:2020), Kolorimetri - Del 2: CIE standard värden

1172/20202020-02-26BeredningEkolution

Fråga om nödvändig dokumentation sälja byggprodukter

1171/20202020-02-25BeredningMiljödepartementet

Remiss, Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3

1170/20202020-01-30BeredningInternt

Implementering kommissionen Geoteknik

Sidansvarig: Webbredaktionen