Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (731)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
7951/20182018-12-11BeredningPersonuppgift

Fråga om CPR artikel 5

7950/20182018-12-12BeredningMiljö- och energidepartementet

Regeringsuppdrag att leda nordisk tjänstemannagrupp om hållbara städer

7949/20182018-12-12BeredningLänsstyrelsen Kalmar län

Fråga om investeringsstöd, HYS

7948/20182018-12-10BeredningSIS

Remiss, femårsöversyn, Växthus: Dimensionering och utförande samt Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skog

7947/20182018-12-10BeredningSIS

Remiss, förslag till upphävande av svensk standard - SS 961011:1980, Lantbruksbyggnader - Tornsilor för ensilage

7946/20182018-12-12BeredningSändlista

Direktupphandling, Studiebesök i Göteborg 2018

7945/20182018-12-11BeredningPersonuppgift

Fråga om utsläppskrav vid förbränningsanläggningar

7944/20182018-12-11AvslutadPersonuppgift

Fråga om investeringsstöd för byggnation hyresrätter

7943/20182018-12-11BeredningPersonuppgift

Synpunkter på ekonomiska planer, intygsgivare m.m.

7942/20182018-12-12BeredningInternt

Uppdaterad kvalitetspolicy

Sidansvarig: Webbredaktionen