Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (485)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4929/20192019-11-15BeredningEkonomistyrningsverket

Samråd om avgift som ska tas ut med stöd av 4§ avgiftsförordningen under 2020

4928/20192019-11-15BeredningSändlista

Tillsynsärende intygsgivare, BRF Lagmannen 1 i Linköping

4926/20192019-11-13BeredningSKL Sveriges Kommuner och Landsting

Avtal, överenskommelse mellan Boverket och SKL - regeringsuppdraget PBL Kompetens

4925/20192019-11-15BeredningFarsta Föreningsråd

Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag (SFS 2016:1367), köp, inventarier, Stockholm Farsta Gård 1

4924/20192019-11-15BeredningEkbacken Fastigheter AB

Fråga om energiberäkning

4923/20192019-11-15BeredningTräffpunkt Körsbärskullen EF

Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; tillgänglighetsåtgärder (SFS 2016:1367), Vimmerby Pelarne 1:13

4922/20192019-11-15Sekretessbelagd
4921/20192019-11-15BeredningExtern annonsering

Boverket söker jurister för bidrags- och tillsynsärenden

4920/20192019-11-14BeredningRegeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringsbeslut II 1, Uppdrag till Barnombudsmannen att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

4919/20192019-11-15AvslutadHögskolan i Gävle

Begäran om tillgång till energideklarationsregistret Gripen i forskningssyfte

Sidansvarig: Webbredaktionen