Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personsuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (309)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4357/20182018-07-20BeredningSIS

Remiss 17294 Cement och byggkalk, Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria, Murcement - Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse

4356/20182018-07-20BeredningPersonuppgift

Frågor om Boverkets rapporter om nya vägar för byggmaterial

4355/20182018-07-20BeredningPersonuppgift

Fråga om krav på trygghetsboenden

4354/20182018-07-20BeredningAB SvalövsBostäder

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Svalöv Södervång

4353/20182018-07-20BeredningDick Eriksson Mekaniska AB

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4352/20182018-07-19BeredningPersonuppgift

Fråga om Nya lagen om bostadsanpassningsbidrag

4351/20182018-07-19BeredningForshagabostäder AB

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Grossbol projekt för ökad trivsel och trygghet

4350/20182018-07-20BeredningInternt

Beslut om förlängning av anställning, allmän visstid

4349/20182018-07-19BeredningStatistiska centralbyrån, SCB

Konjunkturstatistik över vakanser avseende mätmånaden juli

4348/20182018-07-19BeredningStenungsunds kommun

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398), Aktivitetspark i Hasselbacken

Sidansvarig: Webbredaktionen