Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personsuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (383)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
4722/20182018-08-13AvslutadByggmaterialindustrierna

Utvecklingsråd Byggdeklaration, intresseanmälan

4721/20182018-08-16BeredningSIS

Remiss 17420 Anpassning till klimatförändringar, Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer (ISO/DIS 14090:2018), Adaptation to climate change - Principles, requirements and g

4720/20182018-08-10BeredningAlingsås kommun

Fråga om Tillgänglighet och undantag på arbetsplatser

4719/20182018-08-16BeredningNäringsdepartementet

Inbjudan till samrådsmöte Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

4718/20182018-08-15BeredningFalköpings kommun

Ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande (SFS 2016:364)

4717/20182018-08-16BeredningSwerock AB

Fråga om Betongballast - System för bedömning av fortlöpande kontroll av prestanda

4716/20182018-08-16BeredningAlingsås kommun

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4715/20182018-08-16BeredningDanske Bank A/S

Fråga om API för energideklarationer

4714/20182018-08-16BeredningTibro kommun

Fullmakt Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag

4713/20182018-08-16BeredningSändlista

Direktupphandling, Personalfotografering 2018

Sidansvarig: Webbredaktionen