Söka i webbdiariet

I sökformuläret kan du fylla i dina sökord i ett eller flera fält. Varje sökfält kan innehålla ett eller flera ord som då kombineras.

Vill du söka på exakt ord eller fras lägger du till " (citationstecken) före och efter ordet eller frasen. Om du söker direkt på diarienummer måste detta anges exakt. Exempelvis så här: 2779/2018.

Om ett ärende är sekretessbelagt visas "sekretessbelagt". Om en ärenderubrik innehåller personuppgifter visas "personuppgift".

Sök i webbdiariet

Fyll i valfria fält för din sökning
Ärenden från de senaste 30 dagarna (305)
Diarienr In/Ut datum Status Avsändare/ mottagare
696/20192019-02-19BeredningGöteborgs stad

Fråga om krav på fastighetsägare avseende soprum utifrån ändringar i avfallsförordningen

695/20192019-02-19BeredningInternt

Internrevisionens revisionsplan 2019 - 2020

694/20192019-02-19BeredningInternt

Internrevisionens årsrapport VÅ 2018

693/20192019-02-19BeredningSIS

Remiss 18131: Femårsöversyn av SS 236803, Tätskikt - Byggpapp - Fordringar för byggnadsverk, Bitumen felt - Requirements

692/20192019-02-19BeredningSändlista

Tillsynsärende intygsgivare, BRF Ängsvallen 1

691/20192019-02-19BeredningInternt

Uppdaterad processtruktur – huvudprocess 3.5

690/20192019-02-13BeredningPersonuppgift

Frågor om runda hus

689/20192019-02-18BeslutAnneling Tobin Consult AB

Frågor om beräkning av hushållsel

688/20192019-02-13BeredningPersonuppgift

Fråga om tillämpning av Boverkets byggregler, BBR 5:611,

687/20192019-02-18BeslutPrevecon Brand & Riskkonsult AB

Fråga om brandskydd i byggbodar - utrymning och avstånd mellan byggnader

Sidansvarig: Webbredaktionen