Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

Regeringen uppdrar åt Boverket och andra myndigheter att ställa praktikplatser till förfogande och att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik.

Sammantaget ska myndigheterna gemensamt ta emot minst 1 000 nyanlända för praktik per år under perioden 2016-2018. Regeringens fokus är att se till att nyanlända män och kvinnor snabbt kommer i arbete och kan bidra till att utveckla Sverige. De arbetssökande ska genom arbete få möjlighet att utveckla språket, få kunskap om det svenska samhället och få ett ökat nätverk. Detta är komponenter som kan förbättra möjligheterna till ett framtida jobb oavsett arbetssektor.

Uppdraget ska redovisas till Statskontoret senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019. Redovisningen ska omfatta hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt Statskontorets instruktion.

Statskontoret ansvarar för den samlade redovisningen till regeringen (Finansdepartementet) som ska ske årligen under uppdragsperioden.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej