På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utreda vissa avgiftsfrågor

Granskad:

Boverket ska utreda kommunernas möjlighet att ta ut vissa avgifter enligt plan- och bygglagstiftningen.

Boverket ska utreda

  • om byggnadsnämnderna bör ges möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna i samband med vissa tillsynsuppgifter enligt plan- och bygglagstiftningen
  • förutsättningarna för att införa en byggsanktionsavgift vid överträdelse av ett partiellt startbesked och när tiden för ett tidsbegränsat lov har gått ut och den aktuella platsen inte återställts samt föreslå en ändamålsenlig storlek på sådana avgifter.

Boverket ska beakta och beskriva svårigheter med att ta ut avgifter i olika typer av tillsynsärenden, och bland annat ta ställning till vem som ska betala en avgift, vid vilken tidpunkt avgiften ska tas ut och om uttaget ska vara beroende av utgången i ett tillsynsärende.

Boverket ska hämta synpunkter från länsstyrelserna, Lantmäteriet,
Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt ett urval
av representativa kommuner. 

En ändring av uppdraget förordnar regeringen att myndigheten även ska utreda förutsättningarna för att införa en byggsanktionsavgift vid överträdelse av villkor för att få påbörja en åtgärd och om en åtgärd påbörjas innan lovbeslutet är verkställbart, samt föreslå en ändamålsenlig storlek på sådana avgifter. Uppdraget ska redovisas i sin helhet till Finansdepartementet senast 15 juni 2021.

Hela uppdraget och ändring av uppdraget finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen