På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag till Boverket att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag att se över Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. Översynen ska syfta till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk, med en, så långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Boverket ska inom ramen för uppdraget ha en nära dialog med Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05) så länge kommitténs arbete pågar. Boverket ska vid behov inhämta svnpunkter från berörda myndigheter. Boverket ska hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat under uppdragets genomförande och redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 december 2020.

Hela uppdraget finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen