På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

Granskad:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser åtgärderna stöd till energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska kunna genomföras.

Boverket ska säkerställa att processer för användning av EU-medel och tillhörande villkor motsvarar de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen), bl.a. om skydd av unionens ekonomiska intressen, samt om att samla in och tillgängliggöra information om slutmottagare av medel, att i kommunikation tydliggöra att åtgärderna är finansierade av EU och att rapportera om delmål och mål som är tillämpliga för respektive åtgärd och som framgår av återhämtningsplanen i dess senaste version.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Ekonomistyrningsverket (ESV) senast den 28 februari varje år t.o.m. 2025.

Hela uppdraget finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen