Beslut om etappmål för stadsgrönska och ekosystemtjänster

Boverket har fått uppdraget att ta fram en utvecklad metod för att tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid kommunernas och andra aktörers arbete med planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Regeringen har beslutat om två etappmål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer:

  1. Kommunerna ska senast 2020 ha tillgang till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter
  2. En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och forvaltning i städer och tätorter

Boverket ska vid uppdragets genomförande samarbeta med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2018 och slutredovisas senast den 31 mars 2019.

Uppdraget i sin helhet finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej