Uppdrag om nya krav på uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, fastighetsautomation och fastighetsstyrning

(Redovisas senast den 31 maj 2019 till Miljö- och energidepartementet). Boverket och Statens energimyndighet har tillsammans fått uppdrag att utreda hur svenska byggregler bör kompletteras med krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditionerings- eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem för att uppfylla artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och om direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Myndigheterna ska också, i enlighet med dessa artiklar, ta fram förslag på krav för att, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, säkerställa att byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars uppvärmnings-, luftkonditionerings- eller kombinerade rumsuppvärmnings- och ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kW senast 2025 är utrustade med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

Uppdraget i sin helhet kan läsas under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej