På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag om lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö

Granskad:

Regeringen uppdrar åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö.

Boverket ska bl.a.

 • lämna förslag på och i förekommande fall genomföra de tekniska lösningar
  som behövs för att möjliggöra en digital plan-, lov- och byggprocess 
 • bedöma om och i så fall vilka rättsliga hinder som finns mot digitala
  detaljplanebeslut
 • dels bedöma förutsättningarna för att ersätta äldre detaljplaner med nya
  digitala beslut, inklusive hur arbetet ska finansieras och den förväntade
  samhällsnyttan av detta, dels ta ställning till om det bör bli obligatoriskt för
  kommunerna att ersätta äldre detaljplaner med nya digitala beslut, vilka
  planer som i så fall ska omfattas och hur de planer som inte är lämpliga att
  ersätta bör hanteras
 • föreslå hur översiktsplaner och regionplaner bör utformas i en digital miljö
  för att möjliggöra en effektiv samhällsplaneringsprocess och bidra till en god,
  säker och hållbar livsmiljö
 • föreslå hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett
  beständigt sätt, med en bibehållen digital funktionalitet.

Boverket ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Finansdepartementet senast den 16 december 2021.

Hela uppdraget finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen